Geolog

strategiczny zawód dla rozwoju gospodarki: wysokiej jakości program stażowy dla studentów Instytutu Geologii UAM

nr POWR.03.01.00-00-S162/15

Aktualności

Życzenia

4.1.2018 r.

ARKUSZ OCENY KOMPETENCJI PO STAŻU ORAZ POSTTEST NT. PRACODAWCY

25.9.2017 r.

Szanowni Państwo,

w związku z tym, że większość z Was kończy staż w najbliższym tygodniu przypominamy o dokładnym wypełnieniu obowiązków związanych z zakończeniem stażu między innymi:

1/ POSTTEST WIEDZY NA TEMAT FUNKCJONOWANIA PRACODAWCY znajduje się pod linkiem:

http://beck.wnpid.amu.edu.pl/lime/index.php/456635?lang=pl

- należy go wypełnić do wtorku włącznie,

- w środę będziemy generować pdf, który znajdzie się w chmurze w folderze „zatwierdzone”

- następnie należy wydrukować i dać do sprawdzenia Opiekunowi stażu (dobra odpowiedź zaznacza „v”; zła odpowiedź „-„)

- sprawdzony test należy podpisać wraz Opiekunem

- następnie zeskanować i umieści w chmurze (do piątku!)

2/ ARKUSZ OCENY KOMPETENCJI INTERPERSONALNYCH I ANALITYCZNYCH - po stażu znajduje się pod linkiem:

http://beck.wnpid.amu.edu.pl/lime/index.php/682158?lang=pl

- wypełnić do czwartku

3/ ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU STAŻU (ZAŁ. 5)

- należy zadbać aby Opiekun stażu wypełnił Zaświadczenie, skan umieścić w chmurze

4/ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STAŻU (ZAŁ. 6)

- wypełniony i podpisany skan umieścić w chmurze

Ponadto uzupełnić wszystkie pozostałe dokumenty.

Do czwartku podamy terminy spotkań podsumowujących staż (zaczną się po 3 października).

BIURO PROJEKTU - INFORMACJE

23.6.2017 r.

Uprzejmie informujemy, że Biuro Projektu będzie czynne w dniach:

- 26 i 28.06, w godzinach 10-14, w pokoju 168

- 27.06, w godzinach 10-14, w pokoju 169

W dniach 29-30.06 Biuro Projektu będzie nieczynne.

Skierowanie na badania lekarskie

26.5.2017 r.

Szanowni Państwo,

został wyłoniony wykonawca badań lekarskich niezbędnych do udziału w stażach. Badania będą prowadzone przez firmę:

Centrum Medyczne POLMED

ul. Górecka 1; 60-201 Poznań

W związku z powyższym zostały przygotowane dla Państwa skierowania na badania lekarskie, które pilnie należy odebrać w biurze projektu.

Od jutra będzie się z Państwem kontaktować przedstawiciel firmy POLMED z numeru telefonu +48 797 409 489 w celu umówienia terminu badań lekarskich. Przed terminem wizyty należy odebrać skierowanie na badania. Badania należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie do 20 czerwca 2017.

Po badaniach otrzymacie Państwo orzeczenie lekarskie, którego skan należy umieścić w swoim imiennym folderze w chmurze. Oryginał orzeczenia wraz ze skierowaniem przekażecie Państwo pracodawcą, a kopię orzeczenia dostarczycie do biura projektu podczas rozliczania stażu.

TERMINY SPOTKAŃ REKRUTACYJNYCH

28.4.2017 r.

Szanowni Państwo,

przedstawiamy terminarz spotkań rekrutacyjnych II edycji projektu stażowego GEOLOG.

Na spotkanie należy bezwzględnie zabrać ze sobą dowód osobisty oraz odpowiednie zaświadczenia potwierdzające zaangażowanie na rzecz UAM.

Terminarz spotkań rekrutacyjnych GEOLOG

STAŻE ZA GRANICĄ

28.4.2017 r.

Szanowni Państwo,

po analizie Państwa preferencji dotyczących wyboru Pracodawców stwierdzamy, że aktualnie brakuje nam przynajmniej 1 osoby do wypełnienia niezbędnego limitu w zadaniu 3, czyli w stażach zagranicznych.

Prosimy o przemyślenie jeszcze raz swoich decyzji i zgłoszenie się na staż zagraniczny.

Mamy wolne miejsce w: Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung Senckenberg am Meer; Marine Research Department (Instytut Badań Morza w Wilhelmshaven, Niemcy) http://www.senckenberg.de/

Na zgłoszenia czekamy do poniedziałku (1 maja) włącznie.

Prosimy też do tego czasu, o potwierdzenie przez osoby, które wyraziły wolę realizacji stażu za granicą.

UWAGA! jeśli nie wypełnimy limitu min. 4 osób na staż za granicą będziemy zmuszeni wstrzymać dalszą rekrutację, a być może zawiesić realizację projektu.

CV I LIST MOTYWACYJNY

27.4.2017 r.

Szanowni Państwo,

zgodnie z zapowiedzą w usłudze office365 (www.office365.amu.edu.pl), zostały udostępnione imienne foldery, w których należy umieścić swoje CV oraz listy motywacyjne do pracodawców z pierwszego oraz drugie wyboru. Plik należy umieścić w nieprzekraczalnym terminie do 29.04.2017r.

Przypominamy także, aby wszelką korespondencję dotyczącą działań w projekcie GEOLOG kierować wyłącznie na adres biura geolog@amu.edu.pl.

Deklaracja uczetnictwa

27.4.2017 r.

Szanowni Państwo,

z związku z kolejnymi etapami procesu rekrutacji prosimy o wypełnienie on-line formularza z danymi niezbędnymi do przygotowania Deklaracji uczestnictwa w stażu w nieprzekraczalnym terminie do 3 maja 2017 r. godz. 20.00. Prosimy o uważane i zgodne z prawdą wypełnianie formularza, którego dane są niezbędne do zarejestrowania Państwa jako uczestników projektu w ministerialnej systemie weryfikacji wniosków – bazie SL.

Formularz dostępny jest po adresem: https://goo.gl/forms/Kl5hbkGZqlMht3U02.

lista rankingowa rekrutacji GEOLOG

25.4.2017 r.

Szanowni Państwo,

dziękujemy za wypełnienie formularzy rekrutacyjnych, a tym samym wyrażanie chęci udziału w projekcie stażowym GEOLOG.

W załączeniu przesyłamy listę rankingową pierwszego etapu rekrutacji, do II edycji projektu.

Zgodnie z zapowiedzą, w związku z oszczędnościami w projekcie zwiększyliśmy limit miejsc do 41 osób (z 35). Informujemy też, że mogą pojawić się dodatkowe miejsca do końca czerwca o czym niezwłocznie będziemy informować kolejne osoby z listy rezerwowej.

Ponadto załączamy zaktualizowany Regulamin stażów.

Informujemy także, że w związku z nakładaniem się terminów zajęć, rozmowy kwalifikacyjne rozpoczniemy od 5 maja (piątek). Szczegółowy terminarz prześlemy w najbliższych dniach.

Geolog II edycja lista rankingowa

Geolog regulamin II edycja

Rekrutacja do II edycji projektu GEOLOG

13.4.2017 r.

Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy proces rekrutacji do II edycji projektu stażowego GEOLOG wg następującego harmonogramu:

 • 14.04.2017 (godz. 12.00) do 21.04.2017 (godz. 12.00) – rekrutacja online, wypełnianie formularza rekrutacyjnego
 • 25.04.2017 – ogłoszenie listy rankingowej (online, na stronie projektu)
 • do 27.04.2017 – umieszczanie w chmurze (usługa Office 365 www.office365.amu.edu.pl) w folderach imiennych (będą dostępne od 26.04.2017) CV i listów motywacyjnych do pracodawców (list to wszystkich wybranych w wyborze pierwszym i drugim)
 • 28.04 i/lub 08.05.2017 – spotkania informacyjne (dokładny termin i miejsce będzie podane z kilkudniowym wyprzedzeniem)
 • 28.04-5.05.2017 – wypełnianie online deklaracji uczestnictwa dla zakwalifikowanych uczestników
 • 9-12.05.2017 – rozmowy indywidualne i podpisanie dokumentów.

Formularz rekrutacyjny będzie dostępny od piątku 14.04.2017 godz. 12.00 pod adresem: https://goo.gl/forms/dD4OXOo2WTvTS1023

Proszę dokładnie czytać i stosować się do opisów w formularzu.

SPOTKANIE INFORMACYJNE

7.4.2017 r.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące II edycji projektu GEOLOG w dniu 10 kwietnia 2017 (najbliższy poniedziałek) o godzinie 16:30 w sali 61.Celem spotkania będzie analiza wstępnej ankiety oraz omówienie formalności i formularzy, które będą Państwo wypełniać w czasie rekrutacji.

Liczymy na niezawodną obecność, co ułatwi dalszą współpracę!

Rekrutacja do projektu - ankieta

28.3.2017 r.

Szanowni Państwo,

realizacja II edycji wkracza w decydującą fazę. Poniżej przesyłamy link do wstępnej ankiety określającej preferencje miejsca i czasu realizacji stażu.

https://goo.gl/forms/imtwQMf1DWvwCjAm2

Ankietę proszę potraktować poważanie, na podstawie jej wyników będziemy procedować z Pracodawcami pozwolenia na realizację staży w ramach II edycji projektu GEOLOG. Podobne informacje będziecie Państwo podawać podczas rekrutacji, którą planujemy rozpocząć około 10 kwietnia.

KONFERENCJA PRACODAWCÓW - PANEL DYSKUSYJNY

7.12.2016 r.

W dniu 9 grudnia 2016 roku w Instytucie Geologii UAM (sala 66) odbędzie się Konferencja Pracodawców – Panel dyskusyjny, która ma na celu podsumowanie udziału studentów geologii w I edycji projektu „GEOLOG” – strategiczny zawód dla rozwoju gospodarki: wysokiej jakości program stażowy dla studentów Instytut Geologii UAM. W konferencji wezmą udział przedstawiciele następujących Pracodawców:

 • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.,
 • Geofizyka Toruń S.A. ,
 • KGHM Polska Miedź – Zakłady Górnicze „Rudna”,
 • Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A.,
 • Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy,
 • Geoprojekt – Poznań Przedsiębiorstwo Geotechniczne i Geologiczne s.c.,
 • Labortest s.c. Brzezińscy,
 • GeoVolt Geofizyka Inżynierska,
 • Menard Polska Sp. z o.o.,
 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Wydarzenie to zostanie połączone z Obchodami Barbórkowymi.


ARKUSZ OCENY KOMPETENCJI PO STAŻU ORAZ POSTTEST NT. PRACODAWCY

28.9.2016 r.

Drodzy Stażyści i Stażystki!!!

Na stronie internetowej projektu w zakładce Staże, w podzakładkach: Arkusz kompetencji po stażu oraz Posttest nt. pracowawcy zostały zamieszczone linki do następujących POSTTEST'ów:

1. ARKUSZ OCENY KOMPETENCJI INTERPERSONALNYCH I ANALITYCZNYCH PO STAŻU,

2. POSTTEST WIEDZY NT. FUNKCJONOWANIA PRACODAWCY.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi w pozakładkach, jak również stosowanie się do wyznaczonych terminów.


GODZINY OTWARCIA BIURA PROJEKTU

16.9.2016 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że Biuro Projektu "GEOLOG" będzie czynne w poniedziałki, środy i piątki w godz. 9.00-12.00. Prosimy aby w tych terminach kontaktować się z Zespołem Zarządzającym. W szczególnych przypadkach jeśli godziny te komuś nie będą odpowiadać, prosimy o wcześniejsze umówienie się drogą mailową: geolog@amu.edu.pl lub telefoniczną: 61 829 6039.

Ponadto tydzień przed zakończeniem stażu będziemy kontaktować się z Państwem w celu umówienia wizyty podsumowującej staż.