Geolog II

strategiczny zawód dla rozwoju gospodarki: wysokiej jakości program stażowy dla studentów Instytutu Geologii UAM

nr POWR.03.01.00-00-S174/17

Aktualności

Przypomnienie o postteście

27.8.2018 r.

Szanowni Państwo,

Przypominamy o konieczności wypełnienie posttestu na temat Pracodawcy (w przedostatnim tygodniu stażu)!

Szczegóły w zakładce STAŻE – Obowiązki uczestnika.

REKRUTACJA 2018 - harmonogram

12.3.2018 r.

 • 19.03 spotkanie informacyjne
 • 20-25.03 godz. 15:00 rekrutacja online, wypełnianie formularza rekrutacyjnego
 • 26.03 ogłoszenie listy rankingowej (online, na stronie projektu)
 • do 30.03 – umieszczanie przez stażystów w chmurze CV i listów motywacyjnych, kontakt z pracodawcami (do wszystkich zdeklarowanych w formularzu rekrutacyjnym pracodawców)
 • 4-6.04 – rozmowy kwalifikacyjne
 • 9-12.04 – wypełnianie deklaracji online
 • 16-20.04 – spotkania indywidualne i podpisanie dokumentów

SPOTKANIE INFORMACYJNE - REKRUTACJA (GEOLOG II 1 edycja)

12.3.2018 r.

II Konferencja Pracodawców-Panel dyskusyjny

6.3.2018 r.

Program konferencji

Ruszył program Geolog II

31.1.2018 r.

Życzenia

4.1.2018 r.

ARKUSZ OCENY KOMPETENCJI PO STAŻU ORAZ POSTTEST NT. PRACODAWCY

25.9.2017 r.

Szanowni Państwo,

w związku z tym, że większość z Was kończy staż w najbliższym tygodniu przypominamy o dokładnym wypełnieniu obowiązków związanych z zakończeniem stażu między innymi:

1/ POSTTEST WIEDZY NA TEMAT FUNKCJONOWANIA PRACODAWCY znajduje się pod linkiem:

http://beck.wnpid.amu.edu.pl/lime/index.php/456635?lang=pl

- należy go wypełnić do wtorku włącznie,

- w środę będziemy generować pdf, który znajdzie się w chmurze w folderze „zatwierdzone”

- następnie należy wydrukować i dać do sprawdzenia Opiekunowi stażu (dobra odpowiedź zaznacza „v”; zła odpowiedź „-„)

- sprawdzony test należy podpisać wraz Opiekunem

- następnie zeskanować i umieści w chmurze (do piątku!)

2/ ARKUSZ OCENY KOMPETENCJI INTERPERSONALNYCH I ANALITYCZNYCH - po stażu znajduje się pod linkiem:

http://beck.wnpid.amu.edu.pl/lime/index.php/682158?lang=pl

- wypełnić do czwartku

3/ ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU STAŻU (ZAŁ. 5)

- należy zadbać aby Opiekun stażu wypełnił Zaświadczenie, skan umieścić w chmurze

4/ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STAŻU (ZAŁ. 6)

- wypełniony i podpisany skan umieścić w chmurze

Ponadto uzupełnić wszystkie pozostałe dokumenty.

Do czwartku podamy terminy spotkań podsumowujących staż (zaczną się po 3 października).

BIURO PROJEKTU - INFORMACJE

23.6.2017 r.

Uprzejmie informujemy, że Biuro Projektu będzie czynne w dniach:

- 26 i 28.06, w godzinach 10-14, w pokoju 168

- 27.06, w godzinach 10-14, w pokoju 169

W dniach 29-30.06 Biuro Projektu będzie nieczynne.

Skierowanie na badania lekarskie

26.5.2017 r.

Szanowni Państwo,

został wyłoniony wykonawca badań lekarskich niezbędnych do udziału w stażach. Badania będą prowadzone przez firmę:

Centrum Medyczne POLMED

ul. Górecka 1; 60-201 Poznań

W związku z powyższym zostały przygotowane dla Państwa skierowania na badania lekarskie, które pilnie należy odebrać w biurze projektu.

Od jutra będzie się z Państwem kontaktować przedstawiciel firmy POLMED z numeru telefonu +48 797 409 489 w celu umówienia terminu badań lekarskich. Przed terminem wizyty należy odebrać skierowanie na badania. Badania należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie do 20 czerwca 2017.

Po badaniach otrzymacie Państwo orzeczenie lekarskie, którego skan należy umieścić w swoim imiennym folderze w chmurze. Oryginał orzeczenia wraz ze skierowaniem przekażecie Państwo pracodawcą, a kopię orzeczenia dostarczycie do biura projektu podczas rozliczania stażu.

TERMINY SPOTKAŃ REKRUTACYJNYCH

28.4.2017 r.

Szanowni Państwo,

przedstawiamy terminarz spotkań rekrutacyjnych II edycji projektu stażowego GEOLOG.

Na spotkanie należy bezwzględnie zabrać ze sobą dowód osobisty oraz odpowiednie zaświadczenia potwierdzające zaangażowanie na rzecz UAM.

Terminarz spotkań rekrutacyjnych GEOLOG

STAŻE ZA GRANICĄ

28.4.2017 r.

Szanowni Państwo,

po analizie Państwa preferencji dotyczących wyboru Pracodawców stwierdzamy, że aktualnie brakuje nam przynajmniej 1 osoby do wypełnienia niezbędnego limitu w zadaniu 3, czyli w stażach zagranicznych.

Prosimy o przemyślenie jeszcze raz swoich decyzji i zgłoszenie się na staż zagraniczny.

Mamy wolne miejsce w: Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung Senckenberg am Meer; Marine Research Department (Instytut Badań Morza w Wilhelmshaven, Niemcy) http://www.senckenberg.de/

Na zgłoszenia czekamy do poniedziałku (1 maja) włącznie.

Prosimy też do tego czasu, o potwierdzenie przez osoby, które wyraziły wolę realizacji stażu za granicą.

UWAGA! jeśli nie wypełnimy limitu min. 4 osób na staż za granicą będziemy zmuszeni wstrzymać dalszą rekrutację, a być może zawiesić realizację projektu.

CV I LIST MOTYWACYJNY

27.4.2017 r.

Szanowni Państwo,

zgodnie z zapowiedzą w usłudze office365 (www.office365.amu.edu.pl), zostały udostępnione imienne foldery, w których należy umieścić swoje CV oraz listy motywacyjne do pracodawców z pierwszego oraz drugie wyboru. Plik należy umieścić w nieprzekraczalnym terminie do 29.04.2017r.

Przypominamy także, aby wszelką korespondencję dotyczącą działań w projekcie GEOLOG kierować wyłącznie na adres biura geolog@amu.edu.pl.

Deklaracja uczetnictwa

27.4.2017 r.

Szanowni Państwo,

z związku z kolejnymi etapami procesu rekrutacji prosimy o wypełnienie on-line formularza z danymi niezbędnymi do przygotowania Deklaracji uczestnictwa w stażu w nieprzekraczalnym terminie do 3 maja 2017 r. godz. 20.00. Prosimy o uważane i zgodne z prawdą wypełnianie formularza, którego dane są niezbędne do zarejestrowania Państwa jako uczestników projektu w ministerialnej systemie weryfikacji wniosków – bazie SL.

Formularz dostępny jest po adresem: https://goo.gl/forms/Kl5hbkGZqlMht3U02.

lista rankingowa rekrutacji GEOLOG

25.4.2017 r.

Szanowni Państwo,

dziękujemy za wypełnienie formularzy rekrutacyjnych, a tym samym wyrażanie chęci udziału w projekcie stażowym GEOLOG.

W załączeniu przesyłamy listę rankingową pierwszego etapu rekrutacji, do II edycji projektu.

Zgodnie z zapowiedzą, w związku z oszczędnościami w projekcie zwiększyliśmy limit miejsc do 41 osób (z 35). Informujemy też, że mogą pojawić się dodatkowe miejsca do końca czerwca o czym niezwłocznie będziemy informować kolejne osoby z listy rezerwowej.

Ponadto załączamy zaktualizowany Regulamin stażów.

Informujemy także, że w związku z nakładaniem się terminów zajęć, rozmowy kwalifikacyjne rozpoczniemy od 5 maja (piątek). Szczegółowy terminarz prześlemy w najbliższych dniach.

Geolog II edycja lista rankingowa

Geolog regulamin II edycja

Rekrutacja do II edycji projektu GEOLOG

13.4.2017 r.

Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy proces rekrutacji do II edycji projektu stażowego GEOLOG wg następującego harmonogramu:

 • 14.04.2017 (godz. 12.00) do 21.04.2017 (godz. 12.00) – rekrutacja online, wypełnianie formularza rekrutacyjnego
 • 25.04.2017 – ogłoszenie listy rankingowej (online, na stronie projektu)
 • do 27.04.2017 – umieszczanie w chmurze (usługa Office 365 www.office365.amu.edu.pl) w folderach imiennych (będą dostępne od 26.04.2017) CV i listów motywacyjnych do pracodawców (list to wszystkich wybranych w wyborze pierwszym i drugim)
 • 28.04 i/lub 08.05.2017 – spotkania informacyjne (dokładny termin i miejsce będzie podane z kilkudniowym wyprzedzeniem)
 • 28.04-5.05.2017 – wypełnianie online deklaracji uczestnictwa dla zakwalifikowanych uczestników
 • 9-12.05.2017 – rozmowy indywidualne i podpisanie dokumentów.

Formularz rekrutacyjny będzie dostępny od piątku 14.04.2017 godz. 12.00 pod adresem: https://goo.gl/forms/dD4OXOo2WTvTS1023

Proszę dokładnie czytać i stosować się do opisów w formularzu.