Geolog II

strategiczny zawód dla rozwoju gospodarki: wysokiej jakości program stażowy dla studentów Instytutu Geologii UAM

nr POWR.03.01.00-00-S174/17

Aktualności

Rekrutacja do projektu - ankieta

28.3.2017 r.

Szanowni Państwo,

realizacja II edycji wkracza w decydującą fazę. Poniżej przesyłamy link do wstępnej ankiety określającej preferencje miejsca i czasu realizacji stażu.

https://goo.gl/forms/imtwQMf1DWvwCjAm2

Ankietę proszę potraktować poważanie, na podstawie jej wyników będziemy procedować z Pracodawcami pozwolenia na realizację staży w ramach II edycji projektu GEOLOG. Podobne informacje będziecie Państwo podawać podczas rekrutacji, którą planujemy rozpocząć około 10 kwietnia.

KONFERENCJA PRACODAWCÓW - PANEL DYSKUSYJNY

7.12.2016 r.

W dniu 9 grudnia 2016 roku w Instytucie Geologii UAM (sala 66) odbędzie się Konferencja Pracodawców – Panel dyskusyjny, która ma na celu podsumowanie udziału studentów geologii w I edycji projektu „GEOLOG” – strategiczny zawód dla rozwoju gospodarki: wysokiej jakości program stażowy dla studentów Instytut Geologii UAM. W konferencji wezmą udział przedstawiciele następujących Pracodawców:

 • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.,
 • Geofizyka Toruń S.A. ,
 • KGHM Polska Miedź – Zakłady Górnicze „Rudna”,
 • Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A.,
 • Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy,
 • Geoprojekt – Poznań Przedsiębiorstwo Geotechniczne i Geologiczne s.c.,
 • Labortest s.c. Brzezińscy,
 • GeoVolt Geofizyka Inżynierska,
 • Menard Polska Sp. z o.o.,
 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Wydarzenie to zostanie połączone z Obchodami Barbórkowymi.


ARKUSZ OCENY KOMPETENCJI PO STAŻU ORAZ POSTTEST NT. PRACODAWCY

28.9.2016 r.

Drodzy Stażyści i Stażystki!!!

Na stronie internetowej projektu w zakładce Staże, w podzakładkach: Arkusz kompetencji po stażu oraz Posttest nt. pracowawcy zostały zamieszczone linki do następujących POSTTEST'ów:

1. ARKUSZ OCENY KOMPETENCJI INTERPERSONALNYCH I ANALITYCZNYCH PO STAŻU,

2. POSTTEST WIEDZY NT. FUNKCJONOWANIA PRACODAWCY.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi w pozakładkach, jak również stosowanie się do wyznaczonych terminów.


GODZINY OTWARCIA BIURA PROJEKTU

16.9.2016 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że Biuro Projektu "GEOLOG" będzie czynne w poniedziałki, środy i piątki w godz. 9.00-12.00. Prosimy aby w tych terminach kontaktować się z Zespołem Zarządzającym. W szczególnych przypadkach jeśli godziny te komuś nie będą odpowiadać, prosimy o wcześniejsze umówienie się drogą mailową: geolog@amu.edu.pl lub telefoniczną: 61 829 6039.

Ponadto tydzień przed zakończeniem stażu będziemy kontaktować się z Państwem w celu umówienia wizyty podsumowującej staż.

ZMIANA ADRESU INSTYTUTU GEOLOGII UAM

6.8.2016 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że na wniosek władz Uczelni, Rada Miasta Poznania podjęła uchwały o nadaniu nowego adresu dla Instytutu Geologii UAM oraz Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych. W związku z podjęciem tych uchwał, z dniem 4 sierpnia 2016 roku Instytut Geologii UAM otrzymał następujący adres:

Instytut Geologii UAM

ul. Bogumiła Krygowskiego 12

61-680 Poznań


Ze względu na wdrążanie procedur dotyczących zmian adresów, które potrwają najprawdopodobniej przez kilka miesięcy, prosimy wszelkie listy adresować w następujący sposób:

Instytut Geologii UAM

Biuro Projektu "GEOLOG"

ul. Bogumiła Krygowskiego 12

61-680 Poznań

(wcześniej: ul. Maków Polnych 16, 61-606 Poznań)

BIURO PROJEKTU - INFORMACJE

25.7.2016 r.

Drodzy Stażyści i Stażystki,

Informujemy, że Biuro Projektu "GEOLOG" jest otwarte od poniedziałku do środy w godz. 10:00 - 12:00.


Wszelką korespondencję wysyłaną drogą pocztową prosimy adresować w następujący sposób:

Instytut Geologii UAM

Biuro Projektu "GEOLOG"

ul. Maków Polnych 16

61-606 Poznań


Korespondencja prowadzona drogą elektroniczną jest niezmienna, tym samym wszelkie maile prosimy wysyłać na adres: geolog@amu.edu.pl

BADANIA LEKARSKIE - PRZYPOMNIENIE

21.7.2016 r.

UWAGA STAŻYŚCI!!!

Przypominamy o obowiązku odbycia badań lekarskich. Należy wykonać je najpóźniej do 12.08.2016. Po tym terminie wizyty lekarskie nie będą już realizowane!

PLAKAT INFORMACYJNY, CZYLI PROMOCJA PROJEKTU W SIEDZIBIE PRACODAWCY

12.7.2016 r.

Drodzy Stażyści i Stażystki,

NCBiR zobowiązał nas do przygotowania i przekazania plakatu informacyjnego formatu A-3: PLAKAT INFORMACYJNY PROJEKTU (jest on również dostępny w zakładce Do pobrania). Zgodnie z zaleceniami NCBiR, plakaty powinny zostać zawieszone w głównych siedzibach pracodawców, u których odbywane są staże – najlepiej w pobliżu drzwi wejściowych. Kontrola będzie zwracać uwagę czy plakat został zawieszony, tym samym Stażyści proszeni są o zgłoszenie się do Biura Projektu "GEOLOG" w celu obioru plakatów informacyjnych.

SZKOLENIE WSTĘPNE Z ZAKRESU BHP

12.7.2016 r.

Szanowni Państwo,

Na Pracodawcy ciąży obowiązek przeprowadzenia szkolenia wstępnego z zakresu BHP. W ramach realizowanego projektu wymagane jest okazanie dokumentów potwierdzających zrealizowanie szkolenia BHP przez Stażystów. Z reguły Pracodawcy posiadają własne formularze. W takim przypadku prosimy Stażystów o skopiowanie takiego dokumentu i przekazania skanu do Biura Projektu.

W przypadku kiedy Pracodawca nie ma wzoru dokumentu potwierdzającego zrealizowane szkolenie BHP, to na stronie projektu została udostępniona karta SZKOLENIE WSTĘPNE Z ZAKRESU BHP. Szkolenie wstępne z zakresu BHP przeprowadzane jest przed dopuszczeniem Stażystów do wykonywania obowiązków. Niniejsze szkolenie obejmuje instruktaż ogólny i stanowiskowy.

Instruktaż ogólny ma na celu zapoznanie stażysty z zasadami:

 • BHP zawartymi w Kodeksie pracy,
 • BHP zawartymi w przepisach wewnątrz zakładowych,
 • udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Instruktaż stanowiskowy ma na celu zapoznać stażystę z czynnikami środowiska pracy występującymi na stanowisku pracy. Instruktaż stanowiskowy powinien odbyć się przed dopuszczeniem Stażystów do wykonywania obowiązków na konkretnym stanowisku pracy.

Stażyści, którzy wykonują obowiązki na kilku stanowiskach powinni odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z nich.

Fakt odbycia instruktażu ogólnego i stanowiskowego Stażyści potwierdzą na piśmie w karcie szkolenia wstępnego.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STAŻY

12.7.2016 r.

Drodzy Stażyści i Stażystki,

Zwracamy się do Was z gorąca prośbą o nadsyłanie zdjęć w ramach realizowanego stażu. Zdjęcia prosimy nadsyłać w pierwszym tygodniu rozpoczęcia stażu, jak również z wszelkich innych tygodni (szczególnie z prac laboratoryjnych i terenowych), które uznacie za dobry materiał promujący projekt „GEOLOG”. Oczywiście dobrze byłoby jakbyście to Wy znajdowali się na tych zdjęciach! Zdjęcia będą zamieszczane na fb projektu oraz na jego stronie internetowej w celach promocyjnych, zgodnie z pkt. 9 Oświadczenia Uczestnika Projektu, które każdy z Was podpisał podczas spotkania rekrutacyjnego. Zdjęcia prosimy przesyłać na adres e-mail: monika.szokaluk@amu.edu.pl

Osoby, które rozpoczęły w tym tygodniu staż proszone są o przesłanie zdjęć najpóźniej do środy w południe.

Udanych staży i do usłyszenia :)

PRETEST WIEDZY NT. PRACODAWCY ORAZ ANKIETA OCENY KOMPETENCJI

7.7.2016 r.

Szanowni Państwo,

Udostępniamy Państwu ankiety za pomocą, których rozwiążą Państwo PRETEST WIEDZY NA TEMAT FUNKCJONOWANIA PRACODAWCY oraz wypełnią ARKUSZ OCENY KOMPETENCJI INTERPERSONALNYCH I ANALITYCZNYCH.


LINK DO PRETESTU: http://beck.wnpid.amu.edu.pl/lime/index.php/122396?lang=pl

LINK DO ARKUSZA KOMPETENCJI: http://beck.wnpid.amu.edu.pl/lime/index.php/897336?lang=pl


PRETEST I ARKUSZ KOMPETENCJI NALEŻY WYPEŁNIĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM STAŻU!!! Przed wypełnieniem pretestu i arkusza prosimy zapoznać się z informacjami wyświetlanymi na pierwszych stronach po wejściu przez linki.


BADANIA LEKARSKIE

7.7.2016 r.

Szanowni Państwo,

Podczas spotkań prowadzonych 5 i 6 lipca otrzymali Państwo w dwóch egzemplarzach SKIEROWANIE NA BADANIE LEKARSKIE, podpisane przez Kierownika Projektu. Zgodnie z ustaleniami, w celu przeprowadzenia badania lekarskiego prosimy kontaktować się bezpośrednio z lek. med. Krzysztofem Skrzypczakiem.


REJESTRACJA TELEFONICZNA: 61 829 11 11

Wstępne badania lekarskie będą wykonywane do POŁOWY SIERPNIA w godzinach popołudniowych!


Dane kontaktowe lekarza:

Lek. med. Krzysztof Skrzypczak

Przechodnia Lekarska dla Pracowników UAM (budynek Collegium Chemicum)

ul. Grunwaldzka 6

60-780 Poznań


Jednocześnie przypominamy, że jeden egzemplarz skierowania przeznaczony jest dla lekarza, a drugi wraz z orzeczeniem lekarskim, przekazują Państwo Pracodawcy. Ponadto otrzymane orzeczenie lekarskie należy zeskanować i zamieścić w swoim folderze w chmurze Projektu na o365.

SPOTKANIA W CELU PODPISANIA DOKUMENTÓW STAŻOWYCH

2.7.2016 r.

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy listę obowiązkowych terminów spotkań indywidualnych w dniach 5-6 lipca, w celu podpisania dokumentów stażowych. TERMINARZ SPOTKAŃ

Ponadto informujemy, że we wtorek 5 lipca o godz. 12.00 w sali nr 14 odbędzie się obowiązkowe spotkanie ze wszystkimi uczestnikami Projektu.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W STAŻU - PRZYPOMNIENIE

2.7.2016 r.

UWAGA PRZYPOMINAMY!!

Jeszcze nie wszystkie osoby wypełniły formularz http://goo.gl/forms/2EgUcLhdWzsOfSFf1, który jest uzupełnieniem danych do DEKLARACJI UCZESTNICTWA W STAŻU. Prosimy o wypełnienie go on-line do dzisiaj!

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W STAŻU

30.6.2016 r.

Szanowni Państwo, pod adresem http://goo.gl/forms/2EgUcLhdWzsOfSFf1 znajduje się formularz uzupełniający dane do DEKLARACJI UCZESTNICTWA W STAŻU. Prosimy o wypełnienie go on-line i wysłanie do piątku (1 lipca).