Geolog

strategiczny zawód dla rozwoju gospodarki: wysokiej jakości program stażowy dla studentów Instytutu Geologii UAM

nr POWR.03.01.00-00-S162/15

Aktualności

ZMIANA ADRESU INSTYTUTU GEOLOGII UAM

6.8.2016 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że na wniosek władz Uczelni, Rada Miasta Poznania podjęła uchwały o nadaniu nowego adresu dla Instytutu Geologii UAM oraz Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych. W związku z podjęciem tych uchwał, z dniem 4 sierpnia 2016 roku Instytut Geologii UAM otrzymał następujący adres:

Instytut Geologii UAM

ul. Bogumiła Krygowskiego 12

61-680 Poznań


Ze względu na wdrążanie procedur dotyczących zmian adresów, które potrwają najprawdopodobniej przez kilka miesięcy, prosimy wszelkie listy adresować w następujący sposób:

Instytut Geologii UAM

Biuro Projektu "GEOLOG"

ul. Bogumiła Krygowskiego 12

61-680 Poznań

(wcześniej: ul. Maków Polnych 16, 61-606 Poznań)

BIURO PROJEKTU - INFORMACJE

25.7.2016 r.

Drodzy Stażyści i Stażystki,

Informujemy, że Biuro Projektu "GEOLOG" jest otwarte od poniedziałku do środy w godz. 10:00 - 12:00.


Wszelką korespondencję wysyłaną drogą pocztową prosimy adresować w następujący sposób:

Instytut Geologii UAM

Biuro Projektu "GEOLOG"

ul. Maków Polnych 16

61-606 Poznań


Korespondencja prowadzona drogą elektroniczną jest niezmienna, tym samym wszelkie maile prosimy wysyłać na adres: geolog@amu.edu.pl

BADANIA LEKARSKIE - PRZYPOMNIENIE

21.7.2016 r.

UWAGA STAŻYŚCI!!!

Przypominamy o obowiązku odbycia badań lekarskich. Należy wykonać je najpóźniej do 12.08.2016. Po tym terminie wizyty lekarskie nie będą już realizowane!

PLAKAT INFORMACYJNY, CZYLI PROMOCJA PROJEKTU W SIEDZIBIE PRACODAWCY

12.7.2016 r.

Drodzy Stażyści i Stażystki,

NCBiR zobowiązał nas do przygotowania i przekazania plakatu informacyjnego formatu A-3: PLAKAT INFORMACYJNY PROJEKTU (jest on również dostępny w zakładce Do pobrania). Zgodnie z zaleceniami NCBiR, plakaty powinny zostać zawieszone w głównych siedzibach pracodawców, u których odbywane są staże – najlepiej w pobliżu drzwi wejściowych. Kontrola będzie zwracać uwagę czy plakat został zawieszony, tym samym Stażyści proszeni są o zgłoszenie się do Biura Projektu "GEOLOG" w celu obioru plakatów informacyjnych.

SZKOLENIE WSTĘPNE Z ZAKRESU BHP

12.7.2016 r.

Szanowni Państwo,

Na Pracodawcy ciąży obowiązek przeprowadzenia szkolenia wstępnego z zakresu BHP. W ramach realizowanego projektu wymagane jest okazanie dokumentów potwierdzających zrealizowanie szkolenia BHP przez Stażystów. Z reguły Pracodawcy posiadają własne formularze. W takim przypadku prosimy Stażystów o skopiowanie takiego dokumentu i przekazania skanu do Biura Projektu.

W przypadku kiedy Pracodawca nie ma wzoru dokumentu potwierdzającego zrealizowane szkolenie BHP, to na stronie projektu została udostępniona karta SZKOLENIE WSTĘPNE Z ZAKRESU BHP. Szkolenie wstępne z zakresu BHP przeprowadzane jest przed dopuszczeniem Stażystów do wykonywania obowiązków. Niniejsze szkolenie obejmuje instruktaż ogólny i stanowiskowy.

Instruktaż ogólny ma na celu zapoznanie stażysty z zasadami:

 • BHP zawartymi w Kodeksie pracy,
 • BHP zawartymi w przepisach wewnątrz zakładowych,
 • udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Instruktaż stanowiskowy ma na celu zapoznać stażystę z czynnikami środowiska pracy występującymi na stanowisku pracy. Instruktaż stanowiskowy powinien odbyć się przed dopuszczeniem Stażystów do wykonywania obowiązków na konkretnym stanowisku pracy.

Stażyści, którzy wykonują obowiązki na kilku stanowiskach powinni odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z nich.

Fakt odbycia instruktażu ogólnego i stanowiskowego Stażyści potwierdzą na piśmie w karcie szkolenia wstępnego.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STAŻY

12.7.2016 r.

Drodzy Stażyści i Stażystki,

Zwracamy się do Was z gorąca prośbą o nadsyłanie zdjęć w ramach realizowanego stażu. Zdjęcia prosimy nadsyłać w pierwszym tygodniu rozpoczęcia stażu, jak również z wszelkich innych tygodni (szczególnie z prac laboratoryjnych i terenowych), które uznacie za dobry materiał promujący projekt „GEOLOG”. Oczywiście dobrze byłoby jakbyście to Wy znajdowali się na tych zdjęciach! Zdjęcia będą zamieszczane na fb projektu oraz na jego stronie internetowej w celach promocyjnych, zgodnie z pkt. 9 Oświadczenia Uczestnika Projektu, które każdy z Was podpisał podczas spotkania rekrutacyjnego. Zdjęcia prosimy przesyłać na adres e-mail: monika.szokaluk@amu.edu.pl

Osoby, które rozpoczęły w tym tygodniu staż proszone są o przesłanie zdjęć najpóźniej do środy w południe.

Udanych staży i do usłyszenia :)

PRETEST WIEDZY NT. PRACODAWCY ORAZ ANKIETA OCENY KOMPETENCJI

7.7.2016 r.

Szanowni Państwo,

Udostępniamy Państwu ankiety za pomocą, których rozwiążą Państwo PRETEST WIEDZY NA TEMAT FUNKCJONOWANIA PRACODAWCY oraz wypełnią ARKUSZ OCENY KOMPETENCJI INTERPERSONALNYCH I ANALITYCZNYCH.


LINK DO PRETESTU: http://beck.wnpid.amu.edu.pl/lime/index.php/122396?lang=pl

LINK DO ARKUSZA KOMPETENCJI: http://beck.wnpid.amu.edu.pl/lime/index.php/897336?lang=pl


PRETEST I ARKUSZ KOMPETENCJI NALEŻY WYPEŁNIĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM STAŻU!!! Przed wypełnieniem pretestu i arkusza prosimy zapoznać się z informacjami wyświetlanymi na pierwszych stronach po wejściu przez linki.


BADANIA LEKARSKIE

7.7.2016 r.

Szanowni Państwo,

Podczas spotkań prowadzonych 5 i 6 lipca otrzymali Państwo w dwóch egzemplarzach SKIEROWANIE NA BADANIE LEKARSKIE, podpisane przez Kierownika Projektu. Zgodnie z ustaleniami, w celu przeprowadzenia badania lekarskiego prosimy kontaktować się bezpośrednio z lek. med. Krzysztofem Skrzypczakiem.


REJESTRACJA TELEFONICZNA: 61 829 11 11

Wstępne badania lekarskie będą wykonywane do POŁOWY SIERPNIA w godzinach popołudniowych!


Dane kontaktowe lekarza:

Lek. med. Krzysztof Skrzypczak

Przechodnia Lekarska dla Pracowników UAM (budynek Collegium Chemicum)

ul. Grunwaldzka 6

60-780 Poznań


Jednocześnie przypominamy, że jeden egzemplarz skierowania przeznaczony jest dla lekarza, a drugi wraz z orzeczeniem lekarskim, przekazują Państwo Pracodawcy. Ponadto otrzymane orzeczenie lekarskie należy zeskanować i zamieścić w swoim folderze w chmurze Projektu na o365.

SPOTKANIA W CELU PODPISANIA DOKUMENTÓW STAŻOWYCH

2.7.2016 r.

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy listę obowiązkowych terminów spotkań indywidualnych w dniach 5-6 lipca, w celu podpisania dokumentów stażowych. TERMINARZ SPOTKAŃ

Ponadto informujemy, że we wtorek 5 lipca o godz. 12.00 w sali nr 14 odbędzie się obowiązkowe spotkanie ze wszystkimi uczestnikami Projektu.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W STAŻU - PRZYPOMNIENIE

2.7.2016 r.

UWAGA PRZYPOMINAMY!!

Jeszcze nie wszystkie osoby wypełniły formularz http://goo.gl/forms/2EgUcLhdWzsOfSFf1, który jest uzupełnieniem danych do DEKLARACJI UCZESTNICTWA W STAŻU. Prosimy o wypełnienie go on-line do dzisiaj!

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W STAŻU

30.6.2016 r.

Szanowni Państwo, pod adresem http://goo.gl/forms/2EgUcLhdWzsOfSFf1 znajduje się formularz uzupełniający dane do DEKLARACJI UCZESTNICTWA W STAŻU. Prosimy o wypełnienie go on-line i wysłanie do piątku (1 lipca).

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY REKRUTACJI

30.6.2016 r.

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy kilka informacji:

1/ Sukcesywnie rozsyłamy Państwa dane do firm, które wstępnie zgodziły się na przyjęcie Stażystów. Korespondencja prowadzona z Pracodawcami jest również przesyłana do Państwa wiadomości. Niektórzy z Państwa powinni ją już otrzymać.

2/ Prosimy, aby odpowiadali Państwo na maile przesłane do waszej wiadomość. Maila należy przesłać do Opiekuna stażu. W mailu przesyłają Państwo CV i list motywacyjny w zapisie pdf. Do Państwa obowiązków należy również podjęcie rozmowy z Opiekunem stażu w celu przygotowania programu stażu. Całą prowadzoną korespondencję dotyczącą stażu przesyłają Państwo do wiadomości na adres mailowy Projektu: geolog@amu.edu.pl.

3/ Dziękujemy za umieszczone w o365 CV i listy motywacyjne. Osoby, które jeszcze tego nie zrobiły proszone są o w miarę szybkie uzupełnienie brakujących dokumentów. Osoby, które chciałyby podmienić dokumenty mają jeszcze taką możliwość.

4/ W przyszłym tygodniu 5 i 6 lipca planujemy spotkania w celu podpisania niezbędnych dokumentów stażowych, tj.:

 • FORMULARZA REKRUTACYJNEGO;
 • DEKLARACJI UCZESTNICTWA W STAŻU;
 • OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA W PROJEKCIE;
 • UMOWY UCZESTNICTWA W STAŻU.

Dokładne terminy spotkań podamy najpóźniej do soboty, tj. 02.07.2016 r.

5/ We wtorek (05.07.2016 r.), przed pierwszym spotkaniem, około godz 9:00 planujemy także spotkanie wszystkich osób zakwalifikowanych do Projektu w celu zapoznania Państwa z następującymi dokumentami:

 • ARKUSZEM OCENY KOMPETENCJI INTERPERSONALNYCH I ANALITYCZNYCH;
 • PRE-TESTEM I POST-TESTEM WIEDZY NT. FUNKCJONOWANIA PRACODAWCY.

Dokumenty te będziecie mieli Państwo obowiązek wypełnić przed rozpoczęciem stażu oraz pod koniec jego zakończenia, tj. w ostatnim tygodniu trwania stażu.

Ponadto na spotkaniu otrzymają Państwo skierowanie do lekarza medycyny pracy.

FOLDERY W CHMURZE O365

27.6.2016 r.

UWAGA!

Zostały udostępnione Państwu foldery indywidualne w domenie http://office365.amu.edu.pl w celu umieszczenia dokumentów spersonalizowanych. Prosimy sprawdzić swój dostęp! Przypominamy, że udostępnienie jest realizowane przez adres e-mail poczty UAM. Jak informowaliśmy Państwa wcześniej do wtorku do godz. 12:00 prosimy umieścić w folderach swoje CV i listy motywacyjne przygotowane pod wybranych Pracodawców!

DOKUMENTY DLA PRACODAWCÓW - CV i LIST MOTYWACYJNY

24.6.2016 r.

Szanowni Państwo,

Prosimy o przygotowanie CV oraz listu motywacyjnego pod konkretną firmę, do której chcą Państwo zostać oddelegowani na staż. Jeśli mają Państwo wątpliwości co do wyboru firmy to prosimy o przygotowanie listów motywacyjnych skierowanych odrębnie do każdego z wybranych Pracodawców. Zalecamy zapoznanie się z profilem oraz zakresem działalności firmy. Warto też w liście motywacyjnym określić swoje umiejętności i oczekiwania!

CV i list motywacyjny prosimy NIE wysyłać pocztą! Należy umieścić je w chmurze Projektu w Państwa imiennych folderach w nieprzekraczalnym terminie, tj. do wtorku (28.06.2016 r.), do godz. 12.00.

Foldery w chmurze Projektu zostaną Państwu udostępnianie najpóźniej do jutra, tj. do soboty (25.06.2016 r.), w uczelnianym o365 http://www.office365.amu.edu.pl/ . Udostępnienie odbywa się przez Państwa adres e-mail UAM!

Będziecie także Państwo otrzymywać sukcesywnie maile do wiadomości z korespondencji z Pracodawcami, u których chcecie odbyć staż. Po otrzymaniu takie korespondencji prosimy przesyłać samodzielnie do Pracodawców swoje CV i listy motywacyjne oraz podjąć dyskusję o programie stażu (wzór "PROGRAM STAŻU" dostępny w zakładce DO POBRANIA).

UWAGA!!! Wszelką korespondencję prowadzoną z Pracodawcą prosimy obowiązkowo kierować do wiadomości na adres e-mail Projektu: geolog@amu.edu.pl

Ponadto prosimy rozeznać koszty swojego potencjalnego miejsca zakwaterowania, a następnie przesłać na adres e-mail Projektu informację o kwocie miesięcznej za zakwaterowanie. Pozwoli to nam oszacować liczbę osób, którym możemy przyznać zwrot kosztów zakwaterowania.

Spotkanie 24.06.2016

21.6.2016 r.

Zapraszamy na spotkanie w sprawie projektu stażowego "GEOLOG", które odbędzie się w czwartek, 24 czerwca, o godz. 15.00 w sali 14 Instytutu Geologii UAM. Na spotkaniu zostaną:

 • zaprezentowane wszystkie dokumenty, w tym umowa i regulamin, oraz program stażu i informacje na temat jego realizacji;
 • omówione szczegółowe warunki otrzymania refundacji za dojazd i zakwaterowanie oraz obowiązki przygotowania programu stażu.