Geolog II

strategiczny zawód dla rozwoju gospodarki: wysokiej jakości program stażowy dla studentów Instytutu Geologii UAM

nr POWR.03.01.00-00-S174/17

Aktualności

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY REKRUTACJI

30.6.2016 r.

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy kilka informacji:

1/ Sukcesywnie rozsyłamy Państwa dane do firm, które wstępnie zgodziły się na przyjęcie Stażystów. Korespondencja prowadzona z Pracodawcami jest również przesyłana do Państwa wiadomości. Niektórzy z Państwa powinni ją już otrzymać.

2/ Prosimy, aby odpowiadali Państwo na maile przesłane do waszej wiadomość. Maila należy przesłać do Opiekuna stażu. W mailu przesyłają Państwo CV i list motywacyjny w zapisie pdf. Do Państwa obowiązków należy również podjęcie rozmowy z Opiekunem stażu w celu przygotowania programu stażu. Całą prowadzoną korespondencję dotyczącą stażu przesyłają Państwo do wiadomości na adres mailowy Projektu: geolog@amu.edu.pl.

3/ Dziękujemy za umieszczone w o365 CV i listy motywacyjne. Osoby, które jeszcze tego nie zrobiły proszone są o w miarę szybkie uzupełnienie brakujących dokumentów. Osoby, które chciałyby podmienić dokumenty mają jeszcze taką możliwość.

4/ W przyszłym tygodniu 5 i 6 lipca planujemy spotkania w celu podpisania niezbędnych dokumentów stażowych, tj.:

  • FORMULARZA REKRUTACYJNEGO;
  • DEKLARACJI UCZESTNICTWA W STAŻU;
  • OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA W PROJEKCIE;
  • UMOWY UCZESTNICTWA W STAŻU.

Dokładne terminy spotkań podamy najpóźniej do soboty, tj. 02.07.2016 r.

5/ We wtorek (05.07.2016 r.), przed pierwszym spotkaniem, około godz 9:00 planujemy także spotkanie wszystkich osób zakwalifikowanych do Projektu w celu zapoznania Państwa z następującymi dokumentami:

  • ARKUSZEM OCENY KOMPETENCJI INTERPERSONALNYCH I ANALITYCZNYCH;
  • PRE-TESTEM I POST-TESTEM WIEDZY NT. FUNKCJONOWANIA PRACODAWCY.

Dokumenty te będziecie mieli Państwo obowiązek wypełnić przed rozpoczęciem stażu oraz pod koniec jego zakończenia, tj. w ostatnim tygodniu trwania stażu.

Ponadto na spotkaniu otrzymają Państwo skierowanie do lekarza medycyny pracy.

FOLDERY W CHMURZE O365

27.6.2016 r.

UWAGA!

Zostały udostępnione Państwu foldery indywidualne w domenie http://office365.amu.edu.pl w celu umieszczenia dokumentów spersonalizowanych. Prosimy sprawdzić swój dostęp! Przypominamy, że udostępnienie jest realizowane przez adres e-mail poczty UAM. Jak informowaliśmy Państwa wcześniej do wtorku do godz. 12:00 prosimy umieścić w folderach swoje CV i listy motywacyjne przygotowane pod wybranych Pracodawców!

DOKUMENTY DLA PRACODAWCÓW - CV i LIST MOTYWACYJNY

24.6.2016 r.

Szanowni Państwo,

Prosimy o przygotowanie CV oraz listu motywacyjnego pod konkretną firmę, do której chcą Państwo zostać oddelegowani na staż. Jeśli mają Państwo wątpliwości co do wyboru firmy to prosimy o przygotowanie listów motywacyjnych skierowanych odrębnie do każdego z wybranych Pracodawców. Zalecamy zapoznanie się z profilem oraz zakresem działalności firmy. Warto też w liście motywacyjnym określić swoje umiejętności i oczekiwania!

CV i list motywacyjny prosimy NIE wysyłać pocztą! Należy umieścić je w chmurze Projektu w Państwa imiennych folderach w nieprzekraczalnym terminie, tj. do wtorku (28.06.2016 r.), do godz. 12.00.

Foldery w chmurze Projektu zostaną Państwu udostępnianie najpóźniej do jutra, tj. do soboty (25.06.2016 r.), w uczelnianym o365 http://www.office365.amu.edu.pl/ . Udostępnienie odbywa się przez Państwa adres e-mail UAM!

Będziecie także Państwo otrzymywać sukcesywnie maile do wiadomości z korespondencji z Pracodawcami, u których chcecie odbyć staż. Po otrzymaniu takie korespondencji prosimy przesyłać samodzielnie do Pracodawców swoje CV i listy motywacyjne oraz podjąć dyskusję o programie stażu (wzór "PROGRAM STAŻU" dostępny w zakładce DO POBRANIA).

UWAGA!!! Wszelką korespondencję prowadzoną z Pracodawcą prosimy obowiązkowo kierować do wiadomości na adres e-mail Projektu: geolog@amu.edu.pl

Ponadto prosimy rozeznać koszty swojego potencjalnego miejsca zakwaterowania, a następnie przesłać na adres e-mail Projektu informację o kwocie miesięcznej za zakwaterowanie. Pozwoli to nam oszacować liczbę osób, którym możemy przyznać zwrot kosztów zakwaterowania.

Spotkanie 24.06.2016

21.6.2016 r.

Zapraszamy na spotkanie w sprawie projektu stażowego "GEOLOG", które odbędzie się w czwartek, 24 czerwca, o godz. 15.00 w sali 14 Instytutu Geologii UAM. Na spotkaniu zostaną:

  • zaprezentowane wszystkie dokumenty, w tym umowa i regulamin, oraz program stażu i informacje na temat jego realizacji;
  • omówione szczegółowe warunki otrzymania refundacji za dojazd i zakwaterowanie oraz obowiązki przygotowania programu stażu.

Wyniki podstępowania rekrutacyjnego – aktualizacja

1.6.2016 r.

Przedstawiamy zaktualizowaną listę rankingową. Nastąpiła zmiana jednego miejsca w związku z błędem matematycznym oraz w związku z rezygnacją jednej osoby! Na liście pojawiła się jedna osoba z listy rezerwowej. Przypominamy, że w przypadku rezygnacji kolejnych osób, osoby z listy rezerwowej będę sukcesywnie wchodziły na listę stażową.

LISTA RANKINGOWA - AKTUALIZACJA

Wyniki postępowania rekrutacyjnego

31.5.2016 r.

Dziękujemy za zgłoszenie się do udziału w projekcie oraz złożenie formularzy rekrutacyjnych. Poniżej, przedstawiamy wyniki postępowania rekrutacyjnego do projektu stażowego "GEOLOG" – strategiczny zawód dla rozwoju gospodarki: wysokiej jakości program stażowy dla studentów Instytutu Geologii UAM, nr POWR.03.01.00-00-S162/15.

LISTA RANKINGOWA

ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU

18.5.2016 r.

Zapraszamy do rejestracji online http://goo.gl/forms/qHDHb4dhXmsGzQk43 do dnia 30 maja 2016 roku! Zgłoszenia można wysyłać również mailem lub składać osobiście w biurze projektu (p. 168, IG UAM).

SPOTKANIE INFORMACYJNE

13.5.2016 r.

Zapraszamy na spotkanie studentów geologii dwóch ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I i II stopnia zainteresowanych realizacją stażu w ramach projektu "GEOLOG"! Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 16 maja, o godz. 16.30 w sali 61 Instytutu Geologii UAM.