Geolog

strategiczny zawód dla rozwoju gospodarki: wysokiej jakości program stażowy dla studentów Instytutu Geologii UAM

nr POWR.03.01.00-00-S162/15

Aktualności

Wyniki podstępowania rekrutacyjnego – aktualizacja

1.6.2016 r.

Przedstawiamy zaktualizowaną listę rankingową. Nastąpiła zmiana jednego miejsca w związku z błędem matematycznym oraz w związku z rezygnacją jednej osoby! Na liście pojawiła się jedna osoba z listy rezerwowej. Przypominamy, że w przypadku rezygnacji kolejnych osób, osoby z listy rezerwowej będę sukcesywnie wchodziły na listę stażową.

LISTA RANKINGOWA - AKTUALIZACJA

Wyniki postępowania rekrutacyjnego

31.5.2016 r.

Dziękujemy za zgłoszenie się do udziału w projekcie oraz złożenie formularzy rekrutacyjnych. Poniżej, przedstawiamy wyniki postępowania rekrutacyjnego do projektu stażowego "GEOLOG" – strategiczny zawód dla rozwoju gospodarki: wysokiej jakości program stażowy dla studentów Instytutu Geologii UAM, nr POWR.03.01.00-00-S162/15.

LISTA RANKINGOWA

ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU

18.5.2016 r.

Zapraszamy do rejestracji online http://goo.gl/forms/qHDHb4dhXmsGzQk43 do dnia 30 maja 2016 roku! Zgłoszenia można wysyłać również mailem lub składać osobiście w biurze projektu (p. 168, IG UAM).

SPOTKANIE INFORMACYJNE

13.5.2016 r.

Zapraszamy na spotkanie studentów geologii dwóch ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I i II stopnia zainteresowanych realizacją stażu w ramach projektu "GEOLOG"! Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 16 maja, o godz. 16.30 w sali 61 Instytutu Geologii UAM.