Geolog

strategiczny zawód dla rozwoju gospodarki: wysokiej jakości program stażowy dla studentów Instytutu Geologii UAM

nr POWR.03.01.00-00-S162/15

Do pobrania

MATERIAŁY PROMOCYJNE:

PLAKAT INFORMACYJNY PROJEKTU "GEOLOG"

PLAKAT INFORMACYJNY PROJEKTU "GEOLOG" W JĘZYKU ANGIELSKIM

LOGO PROJEKTU "GEOLOG"


REGULAMIN STAŻY:

REGULAMIN STAŻY DLA STUDENTÓW


FAQ DLA STAŻYSTÓW I OPIEKUNÓW:

FAQ DLA STAŻYSTÓW

FAQ DLA OPIEKUNÓW


WZORY DOKUMENTÓW STAŻOWYCH:

FORMULARZ REKRUTACYJNY

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W STAŻU

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

UMOWA UCZESTNICTWA W STAŻU

SKIEROWANIE STUDENTA NA WYJAZD ZA GRANICĘ

KARTA SZKOLENIA WSTĘPNEGO BHP


DOKUMENTY W JĘZYKU ANGIELSKIM:

GEOLOG_INTERNSHIP AGREEMENT

GEOLOG_internship regulations II editions


WZORY ZAŁĄCZNIKÓW DO UMOWY W JĘZYKU ANGIELSKIM:

PROGRAM STAŻU

OŚWIADCZENIE O ZAPEWNIENIU WKŁADU WŁASNEGO

DZIENNIK STAŻU

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU STAŻU

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STAŻU


REFUNDACJA KOSZTÓW ZAKWATEROWANIA I PODRÓŻY:

PODANIE O ZWROT KOSZTÓW ZAKWATEROWANIA I PODRÓŻY

WZÓR RACHUNKU ZA ZAKWATEROWANIE

PRZYKŁADOWY WZÓR WYPEŁNIONEGO PODANIA O ZWROT KOSZTÓW ZAKWATEROWANIA I PODRÓŻY

PRZYKŁADOWY WZÓR WYPEŁNIONEGO RACHUNKU ZA ZAKWATEROWANIE


UBEZPIECZENIE NNW I OC:

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NNW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OC

ZAKRES UBEZPIECZENIA PZU