Geolog II

strategiczny zawód dla rozwoju gospodarki: wysokiej jakości program stażowy dla studentów Instytutu Geologii UAM

nr POWR.03.01.00-00-S174/17

Do pobrania

MATERIAŁY PROMOCYJNE:

PLAKAT INFORMACYJNY PROJEKTU "GEOLOG II"

LOGO PROJEKTU "GEOLOG"


REGULAMIN STAŻY:

REGULAMIN STAŻY DLA STUDENTÓW


FAQ DLA STAŻYSTÓW I OPIEKUNÓW:

FAQ DLA STAŻYSTÓW

FAQ DLA OPIEKUNÓW


WZORY DOKUMENTÓW STAŻOWYCH:

FORMULARZ REKRUTACYJNY

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W STAŻU

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

UMOWA UCZESTNICTWA W STAŻU

KARTA SZKOLENIA WSTĘPNEGO BHP


REFUNDACJA KOSZTÓW ZAKWATEROWANIA:

PODANIE O ZWROT KOSZTÓW ZAKWATEROWANIA

WZÓR RACHUNKU ZA ZAKWATEROWANIE

PRZYKŁADOWY WZÓR WYPEŁNIONEGO PODANIA O ZWROT KOSZTÓW ZAKWATEROWANIA

PRZYKŁADOWY WZÓR WYPEŁNIONEGO RACHUNKU ZA ZAKWATEROWANIE


UBEZPIECZENIE NNW:

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NNW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

POLISA ERGO HESTIA