Geolog

strategiczny zawód dla rozwoju gospodarki: wysokiej jakości program stażowy dla studentów Instytutu Geologii UAM

nr POWR.03.01.00-00-S162/15

Galeria


ZADANIE 1. Geolog w poszukiwaniu i eksploatacji surowców naturalnych

PAŃSTWOWY iNSTYTUT gEOLOGICZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY w WARSZAWIE