Geolog

strategiczny zawód dla rozwoju gospodarki: wysokiej jakości program stażowy dla studentów Instytutu Geologii UAM

nr POWR.03.01.00-00-S162/15

Kontakt

KIEROWNIK PROJEKTU
dr Robert Jagodziński

e-mail: jagodus@amu.edu.pl

tel. 61 829 6040

kom. 519 340 489KOORDYNATOR ds. STAŻY

SPECJALISTA ds. ROZLICZEŃ

mgr Marta Mitręga

e-mail: martam@amu.edu.pl

tel. 61 829 6039

kom. 666 881 568ASYSTENT PROJEKTU ds. ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH oraz PROMOCJI

mgr Anna Langner

e-mail: anna.langner@amu.edu.pl

tel. 61 829 6041BIURO PROJEKTU "GEOLOG"

e-mail: geolog@amu.edu.pl

tel. 61 829 6041

Instytut Geologii UAM

ul. Bogumiła Krygowskiego 12, 61-680 Poznań

pokój 172 (pok. 168, pok.169)

Biuro Projektu czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 13:00