Geolog II

strategiczny zawód dla rozwoju gospodarki: wysokiej jakości program stażowy dla studentów Instytutu Geologii UAM

nr POWR.03.01.00-00-S174/17

Badania lekarskie

Zgodnie z § 7 pkt. 2. j) oraz § 10 pkt. 3-6 REGULAMINU STAŻY DLA STUDENTÓW w ramach projektu „GEOLOG II" każdy Uczestnik Projektu ma obowiązek poddać się BADANIU LEKARSKIEMU, które zostanie sfinansowane przez Uczelnię ze środków Projektu.

Badania będą prowadzone przez firmę:

Polmed S.A

83-200 Starogard Gdański

os. Kopernika 21


Przygotowane dla Państwa skierowania na badania lekarskie, podpisane przez Kierownika Projektu należy odebrać w biurze projektu. Realizacja świadczenia odbywać się będzie w Oddziale Polmed, w Poznaniu.


Każdy Stażysta/ka otrzymuje dwa egzemplarze skierowania na badanie lekarskie. Jeden egzemplarz skierowania przeznaczony jest dla lekarza, a drugi wraz z orzeczeniem lekarskim należy przekazać Pracodawcy w momencie rozpoczęcia stażu.

Ponadto otrzymane orzeczenie lekarskie należy zeskanować i zamieścić w swoim folderze w chmurze Projektu na o365: www.office365.amu.edu.pl oraz dostarczyć do biura projektu podczas rozliczania stażu.