Geolog

strategiczny zawód dla rozwoju gospodarki: wysokiej jakości program stażowy dla studentów Instytutu Geologii UAM

nr POWR.03.01.00-00-S162/15

Badania lekarskie

Zgodnie z § 7 pkt. 2. h) oraz § 11 pkt. 3-5 REGULAMINU STUDIÓW DLA STUDENTÓW w ramach projektu „GEOLOG" każdy Uczestnik Projektu ma obowiązek poddać się BADANIU LEKARSKIEMU, które zostanie sfinansowane przez Uczelnię ze środków Projektu.

Badania będą prowadzone przez firmę:

Centrum Medyczne POLMED

ul. Górecka 1; 60-201 Poznań

Przygotowane dla Państwa skierowania na badania lekarskie, podpisane przez Kierownika Projektu należy odebrać w biurze projektu.

Przedstawiciel firmy POLMED będzie się z Państwem kontaktować z numeru telefonu

+48 797 409 489 w celu umówienia terminu badań lekarskich.

Badania należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie do 20 czerwca 2017.


Każdy Stażysta/ka otrzymuje dwa egzemplarze skierowania na badanie lekarskie .Jeden egzemplarz skierowania przeznaczony jest dla lekarza, a drugi wraz z orzeczeniem lekarskim należy przekazać Pracodawcy w momencie rozpoczęcia stażu. Ponadto otrzymane orzeczenie lekarskie należy zeskanować i zamieścić w swoim folderze w chmurze Projektu na o365: www.office365.amu.edu.pl oraz dostarczyć do biura projektu podczas rozliczania stażu.