Geolog II

strategiczny zawód dla rozwoju gospodarki: wysokiej jakości program stażowy dla studentów Instytutu Geologii UAM

nr POWR.03.01.00-00-S174/17

Ubezpieczenie

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Zgodnie z § 10 REGULAMINU STAŻY DLA STUDENTÓW w ramach projektu „GEOLOG II" Uczelnia zobowiązuje się do ubezpieczenia Stażysty/ki w zakresie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) na czas trwania stażu.


Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków będzie realizowane w ramach polisy Ergo Hestia.


OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NNW

ZAKRES UBEZPIECZENIA - SIWZ


Zgłaszanie ewentualnych szkód opisane jest w § 23-26 przesłanych do Państwa Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia NNW (telefonicznie lub poprzez formularz na stronie www).