Geolog

strategiczny zawód dla rozwoju gospodarki: wysokiej jakości program stażowy dla studentów Instytutu Geologii UAM

nr POWR.03.01.00-00-S162/15

Arkusz kompetencji po stażu

ARKUSZ OCENY KOMPETENCJI INTERPERSONALNYCH I ANALITYCZNYCH

Warunkiem ukończenia stażu w ramach projektu "GEOLOG" jest wypełnienie ARKUSZA OCENY KOMPETENCJI INTERPERSONALNYCH I ANALITYCZNYCH po zakończeniu stażu.

Stażyści wypełniają ARKUSZ OCENY KOMPETENCJI w systemie online.

http://beck.wnpid.amu.edu.pl/lime/index.php/682158?lang=pl


UWAGA!!!

ARKUSZ OCENY KOMPETENCJI INTERPERSONALNYCH I ANALITYCZNYCH NALEŻY WYPEŁNIĆ W OSTATNIM TYGODNIU REALIZOWANEGO STAŻU!!! Arkusz zostanie omówiony na spotkaniu w dniu rozliczenia stażu.


Możliwe jest tylko jedno podejście do ARKUSZA KOMPETENCJI. Prosimy odpowiadać intuicyjnie, zgodnie z aktualną wiedzą Stażysty/ki. Przed wypełnieniem ARKUSZA KOMPETENCJI prosimy zapoznać się z informacją wyświetlaną na pierwszej stronie ARKUSZA KOMPETENCJI, zaraz po wejściu przez link http://beck.wnpid.amu.edu.pl/lime/index.php/682158?lang=pl