Geolog

strategiczny zawód dla rozwoju gospodarki: wysokiej jakości program stażowy dla studentów Instytutu Geologii UAM

nr POWR.03.01.00-00-S162/15

Arkusz kompetencji przed stażem

ARKUSZ OCENY KOMPETENCJI INTERPERSONALNYCH I ANALITYCZNYCH

Warunkiem uczestnictwa w stażu w ramach projektu "GEOLOG" jest wypełnienie ARKUSZA OCENY KOMPETENCJI INTERPERSONALNYCH I ANALITYCZNYCH przed rozpoczęciem stażu.


W projekcie "GEOLOG" założyliśmy, że poprzez udział w stażach wzrosną u Stażysty/ki umiejętności miękkie oraz kompetencje społeczne, interpersonalne i analityczne. Kwestionariusz służy uświadomieniu znaczenia kompetencji miękkich w pracy zawodowej oraz autorefleksji Stażysty/ki w tym obszarze.

Stażyści wypełniają ARKUSZ OCENY KOMPETENCJI w systemie online.


ARKUSZ OCENY KOMPETENCJI INTERPERSONALNYCH I ANALITYCZNYCH NALEŻY WYPEŁNIĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM STAŻU!!!


Jest możliwe tylko jedno podejście do ARKUSZA KOMPETENCJI. Prosimy odpowiadać intuicyjnie, zgodnie z aktualną wiedzą Stażysty/ki. Przed wypełnieniem ARKUSZA KOMPETENCJI prosimy zapoznać się z informacją wyświetlaną na pierwszej stronie ARKUSZA KOMPETENCJI, zaraz po wejściu przez link

http://beck.wnpid.amu.edu.pl/lime/index.php/168512?lang=pl