Geolog II

strategiczny zawód dla rozwoju gospodarki: wysokiej jakości program stażowy dla studentów Instytutu Geologii UAM

nr POWR.03.01.00-00-S174/17

Posttest nt. pracodawcy

POSTTEST WIEDZY NA TEMAT FUNKCJONOWANIA PRACODAWCY

Warunkiem zakończenia stażu w ramach projektu "GEOLOG II" jest wypełnienie POSTTESTU WERYFIKUJĄCEGO STAN WIEDZY STAŻYSTY/KI NT. PRACODAWCY.

Stażyści wypełniają POSTTEST w systemie online.UWAGA!!!

Poniżej znajduje się instrukcja dotycząca POSTTESTU:

1. POSTTEST NALEŻY WYPEŁNIĆ W PRZEDOSTATNIM TYGODNIU REALIZOWANEGO STAŻU!!!

2. W ostatnim tygodniu realizowanego stażu każdy Stażysta/ka, w swoim folderze w chmurze na o365, znajdzie pdf ze swoim POSTTEST'em.

3. POSTTEST w formie pdf należy wydrukować i poprosić Opiekuna stażu o jego sprawdzenie.

4. Sprawdzony POSTTEST należy zeskanować i umieścić w chmurze, w swoim folderze, w ostatnim tygodniu realizowanego stażu.

5. Sprawdzony i zaparafowany oryginał POSTTEST'u Stażysta/ka przywozi do Biura Projektu z resztą niezbędnych dokumentów w dniu rozliczenia stażu.