Geolog

strategiczny zawód dla rozwoju gospodarki: wysokiej jakości program stażowy dla studentów Instytutu Geologii UAM

nr POWR.03.01.00-00-S162/15

Pretest nt. pracodawcy

PRETEST WIEDZY NA TEMAT FUNKCJONOWANIA PRACODAWCY

Warunkiem uczestnictwa w stażu w ramach projektu "GEOLOG" jest wypełnienie PRETESTU WERYFIKUJĄCEGO STAN WIEDZY STAŻYSTY/KI NT. PRACODAWCY.


W ramach Projektu Uczestnicy będą realizować staże zarówno w różnej wielkości firmach i instytucjach, tym samym PRESTEST w uśredniony sposób dotyka wszystkich typów/ rodzajów Pracodawców.

Stażyści wypełniają PRETEST w systemie online.

PRETEST NALEŻY WYPEŁNIĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM STAŻU!!!


Jest możliwe tylko jedno podejście do PRETESTU. Prosimy odpowiadać intuicyjnie, zgodnie z aktualną wiedzą Stażysty/ki. Przed wypełnieniem PRETESTU prosimy zapoznać się z informacją wyświetlaną na pierwszej stronie PRETESTU, zaraz po wejściu przez link.

http://beck.wnpid.amu.edu.pl/lime/index.php/277522?lang=pl