Geolog II

strategiczny zawód dla rozwoju gospodarki: wysokiej jakości program stażowy dla studentów Instytutu Geologii UAM

nr POWR.03.01.00-00-S174/17

Uczestnicy projektu

Grupę docelową projektu stanowi 68 studentów (31 kobiet, 37 mężczyzn) dwóch ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I i II stopnia w roku akademickim 2017/2018 i 2018/2019 w Instytucie Geologii WNGiG UAM, na kierunku Geologia.


W ramach projektu przewidziano 68 miejsc stażowych:

  • 36 miejsc w roku akademickim 2018/2019;
  • 32 miejsca w roku akademickim 2019/2020.


Projekt skierowany jest do osób, które wykazują:

  • niską WIEDZĘ NA TEMAT FUNKCJONOWANIA pracodawców (m.in. znajomości procedur, zasad działania, obiegu dokumentów);
  • niskie UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE i brak doświadczenia w zawodzie (m.in. dotyczy nowoczesnych technik poszukiwawczo-interpretacyjnych (złoża surowców), w pracach terenowych i laboratoryjnych);
  • niskie KOMPETENCJE INTERPERSONALNE i ANALITYCZNE (m.in. w zakresie komunikacji, współpracy, organizacji i odporności na stres).


LISTA RANKINGOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU (1 edycja)

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA STAŻE (1 edycja)