Geolog

strategiczny zawód dla rozwoju gospodarki: wysokiej jakości program stażowy dla studentów Instytutu Geologii UAM

nr POWR.03.01.00-00-S162/15

Uczestnicy projektu

Grupę docelową projektu stanowi 75 studentów (34 kobiety, 41 mężczyzn) dwóch ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I i II stopnia w roku akademickim 2015/2016 i 2016/2017 w Instytucie Geologii WNGiG UAM, na kierunku Geologia.


W ramach projektu przewidziano 75 miejsc stażowych:

  • 40 miejsc w roku akademickim 2015/2016;
  • 35 miejsc (zwiększony limit do 41 miejsc) w roku akademickim 2016/2017.


Projekt skierowany jest do osób, które wykazują:

  • niską WIEDZĘ NA TEMAT FUNKCJONOWANIA pracodawców (m.in. znajomości procedur, zasad działania, obiegu dokumentów);
  • niskie UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE i brak doświadczenia w zawodzie (m.in. dotyczy nowoczesnych technik poszukiwawczo-interpretacyjnych (złoża surowców), w pracach terenowych i laboratoryjnych);
  • niskie KOMPETENCJE INTERPERSONALNE i ANALITYCZNE (m.in. w zakresie komunikacji, współpracy, organizacji i odporności na stres).


LISTA RANKINGOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU